image1 image1 image1 image1 image1

Kötelező-e munkavédelmi szakembert foglakoztatni?

A cégek különböző tevékenységéből adódóan, akár egy irodában is előfordulhat, hogy valamelyik munkavállaló balesetet szenved. Mégis mire kell figyelnie egy vállalkozásnak a munkabalesetekkel kapcsolatban? Tényleg kötelező munkavédelmi szakembert foglalkoztatni?

Tovább...

Mibe kerül az üzleti ajándék ?

A január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a cégeknek, szervezeteknek (a költségvetési szerveknek is) az üzleti ajándékra költött, költségként elszámolt ráfordítások 1,19-szeres szorzóval számított összege után összesen 51,4 százalék közterhet (16 százalék személyi jövedelemadót és 27 százalék egészségügyi hozzájárulást) kell a juttatás hónapja kötelezettségeként a következő hónap 12-éig bevallaniuk, illetve megfizetniük.

Tovább...

Személygépkocsi bérlet áfájának levonása

A 2011. évi CLVI tv.132.§-a ez év elejétől hatályon kívül helyezte az áfa törvény 124.§(2) a. pontját mely tiltotta többek között a személygépkocsik bérletét terhelő áfa levonását.

Tovább...

Bejelentett-e a munkáltatóm?


Napjainkban egyre többször kerülünk olyan helyzetbe, amikor tudnunk kell fennálló vagy éppen lezárult biztosítotti jogviszonyainkról. Gondoljunk például egy START-kártya igénylésre, egészségügyi szolgáltatási járulékfizetéssel kapcsolatos ügyintézésre vagy a nyugdíjjal kapcsolatos kalkulációkra
.
 
A biztosítotti jogviszonyra vonatkozó bejelentést a biztosítási jogviszony első napját megelőzően, de legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt kell teljesítenie a foglalkoztatónak. A biztosítottnak minősülő személy tehát szabályosan mindaddig nem állhat munkába, ameddig a fenti bejelentése meg nem történik, ellenkező esetben ugyanis be nem jelentett alkalmazottnak minősül. A bejelentésre a T1041-es nyomtatvány szolgál, melyet elektronikus úton vagy papír alapon kell benyújtani a területileg illetékes első fokú adóhatósághoz. Az elektronikus benyújtáshoz ügyfélkapus regisztráció, illetve képviselő által történő benyújtás esetén külön adóhatósági regisztráció is szükséges. A papír alapon történő benyújtás postán vagy személyesen lehetséges. A jogviszony megszűnése/megszüntetése szintén bejelentés köteles, a bejelentést ilyen esetben 8 napon belül kell teljesíteni.
 
Amennyiben nem ismerjük a jogviszonyunkra vonatkozó pontos adatokat, több lehetőségünk van tájékozódni. Személyesen fordulhatunk a Megyei Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerveihez, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Ügyfélszolgálataihoz, Ügyfélkapuval rendelkezők pedig az interneten TAJ szám alapján akár otthon is lekérdezhetik saját adataikat. Amennyiben a magánszemély foglalkoztatott rendelkezik Ügyintézői Contact Center használatához szükséges 8 jegyű PIN kóddal (’UK30-as nyomtatványon lehet igényelni a NAV-tól), akkor a 06-40/20-21-22-es telefonszámon a NAV hivatali ügyintézői is tájékoztatást nyújtanak biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos adatokról.

Tovább...

2019  Express Profit Könyvelőiroda